Faza wzrostu przebiegająca
w podwyższonej temperaturze