de Vreede Holland

PRACA W DE VREEDE HOLLAND

Kwitnąca kariera

Praca w firmie De Vreede Holland oznacza dynamiczne środowisko pracy z przyjemną, nieformalną atmosferą. Pracownicy oceniają firmę De Vreede Holland średnio na 8* i jesteśmy z tego dumni!

*Wyniki ankiety pracowniczej 2021

 

Nasza kultura

Podstawowe wartości firmy De Vreede Holland – odpowiedzialność, współpraca, koncentracja i zaufanie – są obecne i namacalne w całej firmie. To one w dużej mierze decydują o tym, jak ze sobą współpracujemy i jak się wzajemnie traktujemy.

praca
praca

Odpowiedzialność

Twarde pod względem merytorycznym, delikatne dla ludzi
Mów, co robisz, i rób, co mówisz.

praca w firmie De Vreede Holland

Współpraca

Bycie razem oznacza, że nie jesteśmy sami.
Razem aktywnie przyczyniamy się do sukcesu organizacji. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, słuchając się wzajemnie i motywując.

praca w firmie De Vreede Holland

Skupienie

Realizacja planu
Skupienie wyznacza kierunek i pomaga określić priorytety i cele. Dbałość o naszych pracowników zapewnia sukces organizacji.

praca

Zaufanie

Rozmawiamy ze sobą, a nie o sobie.
Jesteśmy rzetelni i uczciwi wobec siebie i innych. Czujemy się swobodnie, gdy możemy udzielić innym konstruktywnej krytyki, ale jesteśmy też otwarci na opinie innych.

praca

Odpowiedzialność

Twarde pod względem merytorycznym, delikatne dla ludzi
Mów, co robisz, i rób, co mówisz.

praca w firmie De Vreede Holland

Współpraca

Bycie razem oznacza, że nie jesteśmy sami.
Razem aktywnie przyczyniamy się do sukcesu organizacji. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, słuchając się wzajemnie i motywując.

praca w firmie De Vreede Holland

Skupienie

Realizacja planu
Skupienie wyznacza kierunek i pomaga określić priorytety i cele. Dbałość o naszych pracowników zapewnia sukces organizacji.

praca

Zaufanie

Rozmawiamy ze sobą, a nie o sobie.
Jesteśmy rzetelni i uczciwi wobec siebie i innych. Czujemy się swobodnie, gdy możemy udzielić innym konstruktywnej krytyki, ale jesteśmy też otwarci na opinie innych.

de Vreede Holland

Oni mogą to wiedzieć.

de Vreede Holland

Wolne stanowiska

Wolne stanowisko – Dyrektor finansowy